Ocena formalna - regionalni animatorzy rozwoju gospodarczego

Zegar 09.03.2020    14:29

Zakończono ocenę formalną w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie – „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”.

Wszystkie oferty złożone w konkursie spełniły wymogi formalne.

Szczegółowe informacje o konkursie i zestawienie złożonych ofert