Nowy Europejski Bauhaus (NEB)

Zegar 06.05.2021    12:04

Zapraszamy do udziału w inicjatywie Nowy Europejski Bauhaus (NEB) , zainicjowanym przez Przewodniczącą Ursulę von der Leyen, podczas jej orędzia o stanie Unii we wrześniu 2020 r.

Planuje się, że inicjatywa ta będzie siłą napędową do wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu w atrakcyjny, innowacyjny i zorientowany na człowieka sposób, łącząc osiągnięcia świata nauki i technologii ze światem kultury i sztuki. Trzy podstawowe wartości Nowego Europejskiego Bauhaus’u to: zrównoważony rozwój, estetyka i integracja społeczna.

NEB będzie rozwijany w trzech fazach:

  • Faza I) Projektowanie (2021): tworzenie i rozwijanie pomysłów na transformacje miejsca w oparciu o wiedzę i zaangażowanie całej społeczności.
  • Faza II) Realizacja (2021–2024): wspieranie władz miejskich, lokalnych i regionalnych we wspólnym projektowaniu i inkubacji projektów pilotażowych w różnych państwach członkowskich.
  • Faza III) Rozpowszechnianie (od 2022 r.): Rozpowszechnianie pomysłów i rozwiązań NEB, zarówno w UE, jak i poza nią.

Zachęcamy również do aplikowania w ramach otwartego konkursu na nagrody New European Bauhaus w dwóch kategoriach:

1) nagroda dla już istniejących przykładów projektów zgodnych z zamysłem NEB,

2) nagroda ‘NEB Rising Stars’ pomysły i projekty młodych ludzi.

 

Nabór do konkursu został już uruchomiony i potrwa do 31 maja.

Więcej informacji o NEB oraz nabór do konkursów na stronie: https://prizes.new-european-bauhaus.eu/

Kategorie tematyczne, w których można zgłaszać projekty:

Techniques, materials and processes for construction and design

Buildings renovated in a spirit of circularity

Solutions for the co-evolution of built environment and nature

Regenerated urban and rural spaces

Products and life style

Preserved and transformed cultural heritage

Reinvented places to meet and share

Mobilisation of culture, arts and communities

Modular, adaptable and mobile living solutions

Interdisciplinary education models

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do aktywnego rozpowszechniania informacji o tej inicjatywie w celu zidentyfikowania projektów (finansowanych lub nie z EFRR), które mogą kwalifikować się do różnych etapów NEB. W załączeniu przesyłamy również krótki opis inicjatywy w języku angielskim.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Katarzyna Szumielewicz

Programme Manager
European Commission
Directorate-General for Regional and Urban policy
Poland
BU-1 01/132
B-1049 Brussels/Belgium
+32 229-60-673
katarzyna.szumielewicz@ec.europa.eu
Twitter @RegioPoland
Facebook /EURegioPoland