NCBR-NEVADA ACCELERATION PROGRAM

Zegar 19.01.2023    15:01

Zbliża się termin przyjmowania zgłoszeń do II edycji polsko-amerykańskiego programu akceleracyjnego NCBR-NEVADA ACCELERATION PROGRAM, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem działania jest łączenie innowacyjnych ekosystemów Polski i Stanu Nevada poprzez akcelerację wyłonionych w konkurencyjnej procedurze (selekcji), zarejestrowanych w Polsce, młodych firm technologicznych (data wpisu do właściwego rejestru nie krótsza niż 6 miesięcy i nie dłuższa niż 3 lata, licząc do dnia złożenia Formularza Zgłoszeniowego do NCBR-NAP) na rynku amerykańskim, przy wykorzystaniu instytucji i związanych z nimi mentorów ze Stanu Nevada.

Oczekiwanym rezultatem projektu jest doprowadzenie do rozpoczęcia współpracy pomiędzy firmami i instytucjami z Polski i Stanu Nevada, w szeroko rozumianym obszarze innowacyjności, w tym komercjalizacja oferowanych rozwiązań technologicznych oraz wspieranie kooperacyjnych form działalności badawczo-rozwojowej.

Nabór trwa do 1 lutego 2023 r.

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/ncbr/startupy-ncbr-rekrutuje-do-akceleracji-w-nevadzie i https://www.gov.pl/web/ncbr/inne-inicjatywy