Nabór wniosków dla MŚP w projekcie MINE.THE.GAP

Zegar 03.02.2022    15:11

Jesteś przedsiębiorcą z sektora surowców lub wydobywczego lub masz pomysł na projekt w tym obszarze? Szukasz nowych, bardziej zrównoważonych rozwiązań dla swoich działań? Masz pomysł na projekt, ale potrzebujesz wsparcia?

Odpowiedzią jest MINE.THE.GAP, który łączy MŚP z sektora surowcowego i wydobywczego z firmami, które mają rozwiązania dla bardziej cyfrowego, bardziej ekologicznego i zamkniętego łańcucha wartości w kopalniach. Dzięki prowadzonym naborom i przygotowanym usługom wsparcia MINE.THE.GAP sprawi, że Twoje pomysły biznesowe staną się rzeczywistością.

Logo projektu MINE.THE.GAP

MINE.THE.GAP jest platformą wsparcia zarówno dla firm z sektora „dostawców” jak i sektora „nabywców”, mającą  na celu:

  • promowanie innowacyjnych międzysektorowych pomysłów,
  • inicjowanie wzmocnienia strategicznej współpracy międzyregionalnej,
  • zapewnienie bezpośredniego wsparcia finansowego dla MŚP,
  • zintegrowanie różnorodnych narzędzi tworzących innowacje w jedną platformę,
  • wspieranie partnerów w działaniach komplementarnych z regionalnymi politykami (jak i powiązanymi z nimi programami) za pośrednictwem partnerów konsorcjum,
  • udział organizacji klastrowych jako moderatorów i promotorów działań.

Pierwszy otwarty nabór projektów (Open Call) w ramach MINE.THE.GAP. to szansa dla tych, którzy chcą sfinansować projekty służące zaprojektowaniu i wdrożeniu prototypu/proof-of-concept w celu wykazania wykonalności proponowanego rozwiązania (voucher MINE-PoC) oraz opracowania i przetestowania w środowisku produkcyjnym prostego funkcjonalnego demo/pilota ze wszystkimi najważniejszymi cechami produktu/usługi/rozwiązania (voucher MINE-Demo).

Wybrani wnioskodawcy otrzymają kupon na innowacje z kwotą ryczałtową w wysokości maks. 25 000 EUR na MŚP w przypadku MINE-PoC i maks. 50 000 EUR na MŚP w przypadku MINE-Demo).

Kto może aplikować?

MINE.THE.GAP oferuje vouchery, które można przeznaczyć na sfinansowanie wspólnych działań między dwoma lub trzema komercyjnymi i/lub publicznymi MŚP, które działają w sektorze surowcowym i wydobywczym, ICT, zaawansowanej produkcji, efektywnego gospodarowania zasobami i gospodarce o obiegu zamkniętym.
Projektodawcy muszą pochodzić z jednego z krajów konsorcjum MINE.THE.GAP lub z kraju Platformy Inteligentnej Specjalizacji Przemysłu Górniczego, którymi są: Polska, Bułgaria, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Portugalia, Hiszpania i Szwecja.

Potrzebujesz partnera do przygotowania propozycji projektu? Zarejestruj się i zaprezentuj w MINE.THE.GAP Partner Search  – będziesz miał możliwość kontaktu z MŚP zainteresowanymi rozwojem podobnych przedsięwzięć.

Nabór za pośrednictwem strony internetowej projektu.

Prezentacja projektu MINE.THE.GAP

Informacja o projekcie na stronie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - członka konsorcjum projektowego.