Nabór na akredytowane mazowieckie Instytucje Otoczenia Biznesu

Akredytacje IOB Zegar 31.08.2016    09:39

30 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie systemu akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu, tym samym 31 sierpnia 2016 r. uruchomiony został nabór w celu wyłonienia akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (ogłoszenie_o_naborze).

30 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie systemu akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu, tym samym 31 sierpnia 2016 r. uruchomiony został nabór w celu wyłonienia akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (ogłoszenie_o_naborze).

Akredytacja IOB gwarantuje MŚP dostęp do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje spełniające określone standardy działania i posiadające odpowiednie kompetencje oraz zasoby. Przygotowany system określa minimalne wymagania dotyczące realizacji usług dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb przedsiębiorcy.

Dzięki dostępowi do wysokiej jakości usług, MŚP będą mieć możliwość profesjonalnego wsparcia swoich działań prowadzących do rozwoju i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Wszelkie informacje dotyczące akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu dostępne są na stronie:

www.innowacyjni.mazovia.pl/projekty/akredytacja-iob