NABÓR do pilotażowego konkursu szkoleniowego w Izraelu

Zegar 05.10.2018    16:02

Celem pilotażu jest wsparcie start-upów z krajów Grupy Wyszehradzkiej w ocenie potencjału rynkowego ich innowacyjnych pomysłów/rozwiązań/produktów/usług i dostarczenie praktycznych narzędzi do prowadzenia innowacyjnego biznesu.

Pilotaż ten jest też skierowany do pracowników inkubatorów odpowiedzialnych za wsparcie startupów.

7 startupów/pracowników inkubatorów wybranych w konkursie pojedzie do Izraela na 2,5 tygodniowe szkolenie, które odbędzie się w dniach 3-19 grudnia 2018 r.

Nabór wniosków prowadzony jest przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w terminie od 22 września 2018 r. do 22 października 2018 r.

Informacje nt. pilotażowego konkursu, zasad udziału w konkursie oraz dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie https://www.visegradfund.org/…/call-applications-v4-innova…/