Międzynarodowy Tydzień Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Zegar 07.08.2019    14:14

W dniach 7-13 października 2019 odbędzie się kolejny Międzynarodowy Tydzień Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Po raz drugi w Polsce, a po raz pierwszy w międzynarodowym gronie organizujemy Circular Week. Już dziś dołącz do nas jako partner lub organizator wydarzenia!

Celem Circular Week jest promowanie zrównoważonych postaw i zachowań konsumentów, wspieranie cyrkularnych modeli biznesowych i nawiązywanie współpracy między zainteresowanymi stronami.

Dziś już nikogo nie trzeba przekonywać, że ochrona środowiska jest priorytetem, ale trzeba pokazywać co każdy z nas może konkretnie zrobić by dołożyć swoją cyrkularną cegiełkę. I właśnie w ramach całego Tygodnia przybliżymy konsumentom działania jakie mogą podejmować, by produkować jak najmniej odpadów, a przy tym nie rezygnować z komfortu życia;  przedsiębiorcom zaś pokarzemy jak wdrażać zrównoważone produkty czy usługi i jakie korzyści biznesowe przynosi taka zmiana.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:

http://circularweek.org/#mazowieckie