Międzynarodowa współpraca klastrów – najbliższe imprezy

Klastry na Mazowszu Zegar 23.03.2016    10:36

Dyrektoriat Generalny ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MSP Komisji Europejskiej kontynuuje realizowane w poprzednich latach działania, których celem jest  stymulowanie współpracy pomiędzy klastrami europejskimi, a ich odpowiednikami na świecie. W najbliższych miesiącach przewidywane są kolejne imprezy – na Tajwanie oraz w Meksyku.

Dyrektoriat Generalny ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MSP Komisji Europejskiej kontynuuje realizowane w poprzednich latach działania, których celem jest  stymulowanie współpracy pomiędzy klastrami europejskimi, a ich odpowiednikami na świecie. W najbliższych miesiącach przewidywane są kolejne imprezy – na Tajwanie oraz w Meksyku.

Pierwsza z nich zostanie zorganizowana przy okazji targów COMPUTEX Fair, które odbędą się na przełomie maja i czerwca 2016 na Tajwanie. W ramach Europejskiego Tygodnia Innowacji (European Innovation Week), który potrwa od 30 maja do 1 czerwca 2016, możliwe będą bezpośrednie spotkania przedstawicieli klastrów z Europy i Azji, specjalizujących się w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Pierwsza impreza ma odbyć się w maju 2016. Udział jest bezpłatny, ale uczestnicy z Europy będą musieli pokryć  podróży i zakwaterowania we własnym zakresie – szczegółowe informacje na temat programu i zasad uczestnictwa będą wkrótce dostępne na stronie internetowej.