Mazowiecka Sieć Innowacji – faza druga

MSODI Zegar 08.08.2011    18:33

Po zakończeniu realizacji projektu pilotażowego – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego rozpoczyna „drugą fazę” budowy Mazowieckiej Sieci Innowacji, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

r3d1nFqGiWmso2uDZA,logo

Szanowni Państwo,

po zakończeniu realizacji projektu pilotażowego – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego rozpoczyna „drugą fazę” budowy Mazowieckiej Sieci Innowacji, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z realizacją projektu w najbliższym czasie organizowany będzie cykl regionalnych infoseminariów/warsztatów/spotkań w następującym zakresie:

1.   Działania promujące dobre praktyki w obszarze innowacji

2.   Spotkania ze studentami kierunków strategicznych,  autorytetami z zakresu przedsiębiorczości oraz nauki w celu propagowania tzw. dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń

3.   „Mazowiecki przedsiębiorca na rynkach międzynarodowych” – spotkania poświęcone współpracy z zagranicznymi jednostkami naukowymi ze wskazaniem efektów kooperacji z potencjalnymi partnerami międzynarodowymi

4.   „Podnoszenie świadomości innowacyjnej i kreatywności w regionie”

5.   Spotkania dotyczące tematyki „open innovation” – organizacja spotkań dla przedsiębiorców nt. korzystania z  patentów, licencji, wynalazków innych firm

6.   Spotkania dotyczące tematyki „user-driven-innovation” – organizacja spotkań dla środowiska naukowego dotyczących specyfiki rynku przedsiębiorstw, jego oczekiwań oraz korzyści wynikających z  komercjalizacji rozwiązań wypracowanych w instytutach badawczych, ośrodkach naukowych

7.   Procesy inwestycyjne – pozyskiwanie kapitału z  funduszy typu seed/venture capital, na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa/komercjalizacji wyników badań – spotkania informacyjne pokazujące dobre praktyki, najskuteczniejsze narzędzia

8.   „Eko – Innowacje w sektorze energetycznym”

9.   Rozwój poprzez design

10.Zarządzanie analizami potrzeb w obszarze stymulowania rozwoju innowacyjności na poziomie przedsiębiorstw ( diagnoza zasobów: informacyjnych, kompetencyjnych), niezbędnych do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa wraz ze wskazaniem sposobów oraz warunków pozyskania tych zasobów

11.Działania na rzecz promowania rozwoju clusteringu w regionie

12.Ocena potencjału innowacyjności przedsiębiorstw pod kątem możliwości ich reorganizacji, restrukturyzacji lub działań naprawczych prowadzących do wzrostu innowacyjności i zwiększenia przewagi konkurencyjnej dzięki innowacjom.

 

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o oszacowanie orientacyjnego kosztu jednego spotkania przy następujących założeniach:

  •  spotkania odbędą się w 6 miastach (tj. Warszawa, Siedlce, Radom, Płock, Ostrołęka i Ciechanów)
  •  w każdym spotkaniu będzie uczestniczyło min. 30 osób.

Cena powinna zawierać: wynajem sali, usługę szkoleniowca/prowadzącego, catering bez lunchu (kawa, herbata, ciastka, soki, woda,  kanapki, przekąski), prowadzenie recepcji/rejestracji podczas spotkania, przeprowadzenie badania ankietowego dot. spotkania oraz materiały szkoleniowe.

 

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres kamila.podpora@mazovia.pl