Mapa Klastrów PARP po modernizacji – pokaż swój klaster!

Klastry na Mazowszu Zegar 30.05.2016    14:40
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ponownie udostępnia Mapę Klastrów. W związku z zakończeniem modernizacji technicznej narzędzia, PARP zaprasza do rejestracji wszystkich klastrów funkcjonujących w Polsce. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości zaprezentowania informacji na temat Państwa klastra szerokiej grupie odbiorców.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ponownie udostępnia Mapę Klastrów. W związku z zakończeniem modernizacji technicznej narzędzia, PARP zaprasza do rejestracji wszystkich klastrów funkcjonujących w Polsce. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości zaprezentowania informacji na temat Państwa klastra szerokiej grupie odbiorców.

 

Pod koniec 2015 roku PARP identyfikowała w Polsce ponad 130 klastrów (więcej: Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015), czyli specyficznych form współpracy, skoncentrowanych geograficznie instytucji i organizacji – głównie przedsiębiorstw – działających w tych samych lub pokrewnych branżach.

Zachęcamy wszystkie klastry do rejestrowania się na Mapie Klastrów, co pozwoli na zaprezentowanie aktualnego potencjału klastrów w Polsce. Zarówno wpis, jak i korzystanie z zasobów Mapy Klastrów są bezpłatne i dobrowolnejednak warunkiem zamieszczenia podmiotu na Mapie jest spełnienie kryteriów wejścia (przy użyciu Kwestionariusza), następnie wypełnienie Formularzaoraz przestrzeganie Regulaminu rejestracji na Mapie Klastrów.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z zasadami rejestracji dostępnymi na Portalu Innowacji.

Mamy nadzieję, że podobnie jak to miało miejsce do tej pory, Mapa Klastrów prowadzona przez PARP, będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno samych klastrów, jak i ich potencjalnych partnerów społecznych i biznesowych – także z zagranicy (Mapa będzie dostępna również w angielskiej wersji językowej).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt: klastry@parp.gov.pl

Autor: Zespół Projektowy