Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programie Horyzont 2020

Zegar 28.04.2017    10:09

Krajowy Punkt Kontaktowy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zapraszają na seminarium informacyjne dla osób zainteresowanych nabyciem wiedzy dotyczącej możliwości finansowania przedsiębiorstw, dużego przemysłu oraz hubów w ramach Programu HORYZONT 2020.

 

Podczas seminarium  przedstawione zostaną ogólne informacje dotyczące oferty Programu Horyzont 2020, poruszone zostaną kwestie prawne i finansowe związane z uczestnictwem  w programach unijnych  oraz informacje dotyczące projektów  innowacyjnych jak również inne działania wspierające.

Krajowy Punkt Kontaktowy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zapraszają na seminarium informacyjne dla osób zainteresowanych nabyciem wiedzy dotyczącej możliwości finansowania przedsiębiorstw, dużego przemysłu oraz hubów w ramach Programu HORYZONT 2020.

 

Podczas seminarium  przedstawione zostaną ogólne informacje dotyczące oferty Programu Horyzont 2020, poruszone zostaną kwestie prawne i finansowe związane z uczestnictwem  w programach unijnych  oraz informacje dotyczące projektów  innowacyjnych jak również inne działania wspierające.

 

Szczególny nacisk zostanie położony na  Instrument MŚP, aby wspomóc innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa w przekształcaniu wypracowanych w laboratoriach rozwiązań w produkty i usługi gotowe do wprowadzenia na rynek. O finansowanie ze środków tego instrumentu mogą ubiegać się MŚP z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem „Horyzont 2020”.

 

W zależności od fazy projektu przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie od 50 tys. aż do 2,5 mln EUR. Co więcej najlepsze projekty, które pozytywnie przejdą ocenę na poziomie europejskim, ale nie dostaną dofinansowania ze względu na ograniczoną pulę środków, mogą liczyć na wsparcie krajowe.

 

Spotkanie poprowadzą eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego. Informacji jak najlepiej przygotować aplikację udzieli Państwu osoba,

która ocenia wnioski w konkursie Instrument MŚP w Komisji Europejskiej.

 

Data : 22.05.2017, godz. 10:00-14:30

Miejsce:  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, sala konferencyjna, parter.

Kontakt: edyta.dul@mazovia.pl, aleksandra.jasińska@mazovia.pl

 

Program wydarzenia:

 

10:00 - 10:30

Rejestracja uczestników/kawa powitalna

10:30 - 11:00

Wprowadzenie – Horyzont 2020

Marta Krutel, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Instrument MŚP – faza I oraz II

Aleksandra Stanisławska, KPK PB UE

(CZĘŚĆ TEORETYCZNA)

 

11:00-11:30

ICT w Programie H2020: Finansowanie  kaskadowe projektów/ Huby Innowacji Cyfrowych (CZĘŚĆ TEORETYCZNA)

Małgorzata Szołucha, KPK PB EU

11:30 - 11:45

Huby innowacyjne  wsparciem dla rozwoju technologii w MŚP (CZĘŚĆ TEORETYCZNA)

Jarosław Piekarski, KPK PB UE

11:45  - 12:15

Przerwa

12:15 - 13:15

Aspekty Finansowo-Prawne (CZĘŚĆ PRAKTYCZNO-TEORETYCZNA)

Barbara Trammer , KPK PB EU

13:15 - 14:30

Jak napisać dobry wniosek w Instrumencie MŚP i odnieść sukces?

Anna Nikodym-Bilska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

(CZĘŚĆ PRAKTYCZNA)

 

 

REJESTRACJI MOŻNA DOKONAĆ POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZAMIESZCZONY NA STRONIE: 

http://innowacyjni.mazovia.pl/dla-mediow/male-i-srednie-przedsiebiorstwa-w-programie-horyzont-2020.html?register=1

LICZNA MIEJSC OGRANICZONA. O PIERWSZEŃSTWIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!