Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach transformacji cyfrowej

SMARTY Zegar 18.06.2020    00:00

[Aktualizacja] Zapraszamy do udziału w ankiecie na temat Przemysłu 4.0.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji realizuje badanie ankietowe dotyczące potrzeb i potencjału rozwojowego małych i średnich przedsiębiorstw w procesach transformacji cyfrowej. Wyniki badania pomogą w lepszym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców odnośnie rozwoju Przemysłu 4.0.

Badanie jest częścią projektu Inteligentne MŚP w kierunku Przemysłu 4.0 - SMARTY w ramach programu Interreg Europa. Celem projektu jest stworzenie strategii i narzędzi wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w procesach cyfryzacji.

Wypełnienie formularza zajmuje ok. 15-25 minut. Odpowiedzi można przesyłać do końca czerwca br.

[Aktualizacja] Do końca czerwca 2020 r. wydłużono czas odpowiedzi na ankietę