Laur Innowacyjności 2016 – konkurs im. Stanisława Staszica

Czujnik Innowacji Zegar 11.05.2016    09:18

Do 4 listopada 2016 roku można składać zgłoszenia w konkursie o „Laur Innowacyjności”. Najważniejszymi celami konkursu są promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a co za tym idzie przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Do 4 listopada 2016 roku można składać zgłoszenia w konkursie o „Laur Innowacyjności”. Najważniejszymi celami konkursu są promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a co za tym idzie przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Konkurs jest objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

W konkursie mogą wziąć udział polskie i zagraniczne firmy zarejestrowane w Polsce oraz podmioty gospodarcze i osoby fizyczne z Polski i z krajów, w których działają polonijne stowarzyszenia naukowo – techniczne. Regulamin konkursu nie wyklucza również udziału podmiotów zagranicznych, których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.

Organizator, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, podejmuje wiele działań na rzecz rozwoju i innowacyjności. Konkurs odbywa się pod wysokimi patronatami rządowymi, parlamentarnymi, instytucjonalnymi, międzynarodowymi i medialnymi.

Więcej informacji na stronie konkursu.

Laur-Innowacyjnosci-2016-konkurs-im.-Stanislawa-Staszica