Łączenie biznesu z nauką - 18 i 19 kwietnia 2018 roku w Białymstoku odbędą się bezpłatne warsztaty ALFA SCHOOL

Zegar 04.04.2018    13:05

18 i 19 kwietnia w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, odbędą się bezpłatne warsztaty przygotowujące do komercjalizacji projektów - Alfa School skierowane do twórców projektów naukowo-badawczych. Uczestnicy dowiedzą się między innymi jak zaprezentować swój pomysł, jak stworzyć model biznesowy oraz jak przygotować się do rozmowy z inwestorem. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Już niedługo startuje siódma edycja, cieszących się sporym zainteresowaniem, warsztatów Alfa School, które tym razem odbędą się w Białymstoku. Przez dwa dni doświadczeni inwestorzy oraz naukowcy będą wspólnie pracować nad możliwościami komercjalizacji pomysłów uczestników. Każdy zainteresowany dowie się, jakie modele współpracy z inwestorem są możliwe, przedyskutuje wątpliwości dotyczące praw patentowych oraz nauczy się, jak przygotowywać prezentację inwestorską. Będzie również czas na skonsultowanie swoich projektów twarzą w twarz z inwestorami, ponieważ w wydarzeniu biorą udział fundusze Venture Capital z całej Polski. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i są to jedne z niewielu warsztatów w Polsce, które są kompletnie darmowe. Dotychczasowe edycje odbyły się m.in. w Poznaniu i w Gdańsku a w planach są też warsztaty w Warszawie na przełomie października i listopada br.

Obcenie warsztaty Alfa School odbędą się w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Jednym z głównych celów działania BPN-T jest wspieranie innowatorów w komercjalizacji ich projektów. Z przyjemnością włączamy się we współorganizację warsztatów Alfa School, ponieważ ich formuła zapewnia solidną dawkę konkretnej wiedzy, która z pewnością pomoże naukowcom w doprowadzeniu do rynkowego wdrożenia wyników ich prac B+R. To także doskonała szansa na to, aby udoskonalić swoje umiejętności w zakresie prezentowania własnych rozwiązań i prowadzenia rozmów biznesowych z funduszami inwestycyjnymi. - mówi Anna Daszuta-Zalewska, Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Do kogo skierowane jest wydarzenie?

Do twórców innowacyjnych rozwiązań, naukowców oraz osób zainteresowanych tematyką R&D, którzy zastanawiają się nad możliwościami komercjalizacji swoich pomysłów. Aby się zgłosić wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie: http://alfa.ac/alfa-school/

Alfa school to unikalna inicjatywa skierowana głównie do środowiska naukowego. Daje możliwość spotkania się i wymiany wiedzy pomiędzy funduszami inwestycyjnymi a naukowcami planującymi komercjalizować wyniki swoich prac. Doświadczenia pokazują, że korzyści są wzajemne i umożliwiają realizację kolejnych kroków w skutecznej komercjalizacji najbardziej atrakcyjnych wyników prac badawczo-rozwojowych - mówi Maciej Wieloch z Infini.

Organizatorem wydarzenia są Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, SpeedUp Venture Capital Group oraz Infini Fund. Partnerem jest Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Kancelaria Prawna Snażyk Granicki. W sesji speed datingowej udział wezmą również inne fundusze wyłonione w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju BRIdge Alfa, w ramach którego ambitni naukowcy mają szansę uzyskać inwestycję.

Alfa School do tej pory odbyła się już w pięciu miastach Polski. Od prawie 3 lat organizujemy warsztaty, aby usprawnić współpracę na linii nauka - biznes. Nadal widzimy pole do wspierania twórców projektów R&D. W Polsce pracuje się nad wieloma ciekawymi rozwiązaniami, jednak z uwagi na trudności w ich komercjalizacji wiele z nich kończy w szufladach uczelni. - mówi Tomasz Czapliński, Partner Zarządzający SpeedUp Group.

Link do filmu podsumowującego jedną z wcześniejszych edycji ALFA SCHOOL:

https://www.youtube.com/watch?v=0k36N5RgCBc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=PyAaSyyjLBo&feature=youtu.be

 

Kontakt do organizatorów:

SpeedUp Venture Capital Group, Damian Wielechowski, damian.wielechowski@speedupgroup.com,

tel.: 513-190-839

Białostocki Park Naukowo - Technologiczny, Roderyk Gołaszewski, r.golaszewski@bpnt.bialystok.pl,

tel.: 85-722-20-51

 

Informacje o organizatorach:

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny to przestrzeń otwarta nie tylko na przedsiębiorców, naukowców, pasjonatów nowych technologii i idei, ale także białostoczan i mieszkańców regionu w każdym wieku, przyczyniających się swoimi talentami i odkryciami do zwiększenia atrakcyjności miasta Białystok. To największa w regionie społeczność startupowa. Nasze główne zadania to: inkubowanie firm rozpoczynających działalność i zapewnienie usług wsparcia dla firm innowacyjnych; aktywizowanie współpracy przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowo–badawczym; wynajem powierzchni biurowej, usługowej i laboratoryjnej dla rozwijających się przedsiębiorstw oraz jednostek naukowo–badawczych po preferencyjnych cenach. Więcej informacji na: www.bpnt.bialystok.pl

Infini - fundusz, który na mocy umowy z NCBiR prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept), poprzez wsparcie analityczne w zakresie przyjętych założeń technicznych (analizy wykonalności technologicznej, wykonanie prototypu), ekonomicznych (analiz rynkowych, marketingowych) oraz prawnych (w tym patentowych i własności intelektualnej). W przypadku pozytywnej weryfikacji założeń projektu Fundusz obejmuje pakiet udziałów w spin-off.

SpeedUp Venture Capital Group to wiodąca w Polsce grupa funduszy typu venture capital inwestujących na wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa (seed, pre-revenu i early growth). W obszarze zainteresowania inwestycyjnego grupy znajdują się firmy i przedsiębiorcy z Europy Środkowej i Wschodniej, którzy dzięki opracowanym przez siebie rozwiązaniom chcą zdobyć globalny rynek. W skład grupy wchodzi m.in. SpeedUp BRIdge Alfa – fundusz inwestujący w projekty naukowo-badawcze.

www.speedupgroup.com