Krajowy Program Badań

RIS Mazovia Zegar 17.08.2011    18:36

Uchwała ustanawiająca Krajowy Program Badań (KPB), w którym zostaną określone strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych, została wczoraj przyjęta przez rząd. Technologie informacyjne i telekomunikacyjne mają stanowić jeden z priorytetów realizowanych w ramach KPB.

p3p5nFaJjWxs,atom

Uchwała ustanawiająca Krajowy Program Badań (KPB), w którym zostaną określone strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych, została wczoraj przyjęta przez rząd. Technologie informacyjne i telekomunikacyjne mają stanowić jeden z priorytetów realizowanych w ramach KPB.

Ustnanowiony wczoraj Krajowy Program Badań (KPB) ma określać strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych o charakterze długookresowym. Będą one stanowiły podstawę do określenia przez Radę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju programów badawczych definiujących cele średniookresowe.

W opinii rządu jednym z poważnych problemów krajowego systemu innowacji jest słabe powiązanie sektora nauki z sektorem przemysłu i usług. Wyrazem tego ma być niski udział podmiotów gospodarczych w finansowaniu badań i rozwoju (B+R). Ponadto rząd zaobserwował dość wysokie finansowanie badań podstawowych oraz niskie – w stosunku do potrzeb gospodarki – finansowanie badań stosowanych i prac rozwojowych. Cechą sektora B+R jest też rozdrobnienie instytucjonalne i niskie zaangażowanie we współpracę międzynarodową.

Ustanowiony Krajowy Program Badań ma być jednym z leków na te problemy. Rząd liczy na to, że przyczyni się on do powiązania kierunków badań z potrzebami polskiej gospodarki i zwiększy integracje środowiska naukowego.

W realizacji KPB dominować będzie 7 priorytetowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych:

 

  • nowe technologie w zakresie energetyki;
  • choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna;
  • zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne;
  • nowoczesne technologie materiałowe;
  • środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo;
  • społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków;
  • bezpieczeństwo i obronność państwa.

Przy wybieraniu strategicznych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych brano pod uwagę takie kryteria, jak długookresowe potrzeby gospodarki, wysoki poziom badań naukowych (konkurencyjność na poziomie światowym) oraz rozwój innowacyjnych sektorów przedsiębiorczości opartych na nowych polskich technologiach. Istotnym punktem odniesieni był środowiskowy Narodowy Program Foresight Polska 2020.

Rząd uważa, że przedstawione kierunki badań są odpowiedzią na wyzwania ujęte w strategii „Europa 2020”, a realizacja KPB przyczyni się „zwiększenia efektów badań w nowych rozwiązaniach technologicznych oraz wzrostu liczby patentów”.

 

żródło: Dziennik Internautów