KORONAWIRUS. Ograniczenia w pracy urzędu marszałkowskiego

Zegar 16.03.2020    08:36

W obliczu narastającej liczby chorych, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o ograniczeniu działalności instytucji samorządowych oraz samego urzędu (od 16 marca) i przejściu na pracę zdalną i rotacyjną. Przedłużone zostaną także terminy ogłaszanych naborów i konkursów. Szczegółowe informacje będą zamieszczane na stronie www.mazovia.pl.

14 marca zarząd województwa podjął uchwałę o ograniczeniu stacjonarnej pracy urzędu. Pracownicy do odwołania wykonywać mają swoją pracę zdalnie lub w postaci dyżurów. Z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego, przedłużone zostaną także nabory trwających konkursów skierowanych zarówno do samorządów, jak i organizacji pozarządowych i mieszkańców. Szczegółowe informacje na ten temat będą dostępne na stronie www.mazovia.plOd 16 marca kontakt klientów zewnętrznych z urzędem będzie możliwy drogą elektroniczną lub telefoniczną. W nagłych przypadkach czynne będzie biuro podawcze w siedzibie przy ulicy Jagiellońskiej 26.

 

Aby ograniczyć ryzyko epidemiczne, zarząd województwa polecił także wojewódzkim jednostkom samorządowym – m.in. instytucjom kultury, urzędom, szkołom i bibliotekom ograniczenie działalności do niezbędnego minimum. Priorytetem jest zapewnienie pomocy obywatelom, w szczególności związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Kierownicy jednostek mają umożliwić wykonywanie pracy zdalnej i przygotować zarządowi województwa plan organizacji pracy jednostek.

 

Przypominamy również, że zgodnie z decyzją rządu wszystkie wydarzenia kulturalne, także te w instytucjach podlegających samorządowi województwa, zostają odwołane do 25 marca br. 

 

- Obecna sytuacja jest dla nas wszystkich sprawdzianem odpowiedzialności. Chciałbym zaapelować do wszystkich mieszkańców Mazowsza. Proszę, jeśli to możliwe, zostańcie w domu. Od naszej postawy i odpowiedzialności w dużej mierze zależy z jakim scenariuszem będziemy mieć do czynienia – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

14 marszałkowskich placówek z 59 wskazanych przez wojewodę szpitali znalazło się na liście placówek, na które nałożono stan podwyższonej gotowości. Aby wspomóc placówki, samorząd województwa kilka dni temu uruchomił rezerwę kryzysową. 6,5 mln zł zostało przeznaczone na dodatkowe doposażenie szpitali, do których trafić mają pacjenci z koronawirusem. Kupione zostaną m.in. respiratory, rtg oraz termocyklery – aparatura do wykonywania testów. Rozpoczął się także zakupy sprzętu i środków finansowanych przez wojewodę (placówki zgłosiły do wojewody mazowieckiego zapotrzebowanie na m.in. respiratory, termometry bezdotykowe, pakiety ochrony indywidualnej. Ich koszt oszacowany został na ponad 23 mln zł. Do tej pory wojewoda przekazał na ten cel 3,1 mln zł).

 

Zarząd omówił zgłaszane potrzeby szpitali. W najbliższych dniach zostaną one zaktualizowane i zarząd województwa podejmie kolejne decyzje o ew. zakupach.

 

Omówiono również zapowiedź Komisji Europejskiej dotyczącą unijnego wsparcia na walkę z koronawirusem. Kolejnym poruszanym tematem była sytuacja w branży turystycznej.

 

Kontakt do Urzędu:

tel. (+48) 22 59-79-100 (w godz. 8.00-16.00); faks (+48) 22 59-79-290;

e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

 

Kontaktować można się także z poszczególnymi departamentami, dzwoniąc bezpośrednio do konkretnej komórki urzędu: