Konsultacje RIS Mazovia 2030

Zegar 29.09.2020    15:24

Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartym spotkaniu online organizowanym w ramach procesu konsultacji społecznych Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.

Organizacja spotkania wpisuje się w proces przedsiębiorczego odkrywania. Polega on na stałym dialogu uczestników regionalnego systemu innowacji na temat priorytetów regionalnej polityki innowacyjności. Państwa udział w spotkaniu umożliwi nam poznanie opinii mieszkańców i przedstawicieli różnych środowisk Mazowsza na temat kluczowych kierunków rozwoju województwa. Opracowanie projektu strategii jest pierwszym etapem pracy nad jej finalnym kształtem. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Regionalnej Strategii Innowacyjności dla Mazowsza do 2030 roku. Jest to okazja do podzielenia się komentarzami i sugestiami propozycjami zmian do dokumentu

Rejestracja na stronie:

https://konsultacjeRIS.pl