Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego

Zegar 26.09.2018    12:21

Trwają konsultacje publiczne Komisji Europejskiej dotyczące przepisów prawnych związanych z gospodarką obiegu zamkniętego

Konsultacje są wynikiem opublikowanego 16 stycznia br. przez Komisję Europejską Komunikatu dotyczącego wdrożenia gospodarki obiegu zamkniętego. W komunikacie KE opisuje 4 główne problemy, które utrudniają bezpieczne wprowadzanie surowców wtórnych (niewystarczające informacje na temat substancji wzbudzających obawy w produktach i odpadach, obecność substancji wzbudzających obawy w materiałach poddanych recyklingowi oraz w wyrobach z nich wytworzonych; trudności w stosowaniu kryterium „końca odpadu” i braku metodologii klasyfikacji odpadów UE) oraz możliwości rozwiązania tych przeszkód.

Badanie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tą tematyką podmiotów i instytucji, a także do przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Po analizie odpowiedzi otrzymanych od zainteresowanych stron, wynikach nowych badań i trwających ocen, Komisja Europejska przedstawi propozycje eliminacji barier i usprawnienia procesu wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego.


Jeśli są Państwo zainteresowani, ankieta jest ona dostępna na stronie Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_en