Konkurs w ramach działania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)

Czujnik Innowacji Zegar 19.07.2011    18:19

Pragniemy poinformować, iż Miasto Stołeczne Warszawa zaprasza do składania propozycji wspólnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w ramach działania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż Miasto Stołeczne Warszawa zaprasza do składania propozycji wspólnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w ramach działania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

Działanie 8.2.1 POKL ma celu wymianę wiedzy między pracownikami jednostek naukowych i przedsiębiorstw. W ramach działania mogą zostać zrealizowane następujące typy projektów:

 

1. staże i szkolenia praktyczne dla:

a. pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych,

b. pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach;

2. tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu.

 

Wszystkie jednostki zainteresowane przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach ww. konkursu proszone są o złożenie oferty w ramach konkursu Miasta na partnerów społeczno – gospodarczych, ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej (termin składania ofert: najbliższy piątek tj. 22 lipca 2011).

Link do konkursu:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/Ogloszenie_o_konkursie_04_07_11_na_wspolne_przygotowanie_i_realizacje_projektow_wspolfinansowanych_z.htm

Kontakt w sprawie:

Piotr Berta

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Biuro Funduszy Europejskich

Urząd m.st. Warszawy

tel: 22 656 62 17

e-mail: pberta@um.warszawa.pl