Konkurs SPACE w H2020

Zegar 22.11.2019    08:13

W związku z otwartym konkursem SPACE w H2020 (budżet 223 mln euro) KPK PB UE, Sieć Punktów Kontaktowych (COSMOS2020plus) przy wsparciu KE wspólnie zorganizowali w ostatnich miesiącach kilka wydarzeń.

W związku z otwartym konkursem SPACE w H2020 (budżet 223 mln euro) KPK PB UE, Sieć Punktów Kontaktowych (COSMOS2020plus) przy wsparciu KE wspólnie zorganizowali w ostatnich miesiącach kilka wydarzeń.

Podczas wydarzeń przedstawiono dokładnie tematykę ostatnich konkursów oraz wstępne założenia przyszłego Programu Horyzont Europa.

Ponadto uczestnicy/wnioskodawcy zaprezentowali łącznie kilkadziesiąt ofert na współpracę w ramach najbliższego konkursu.

Polecamy Państwa uwadze strony poszczególnych wydarzeń, na których są dostępne profile wszystkich uczestników, wszystkie prezentacje, a także oferty współpracy na złożenie wspólnych wniosków projektowych.

12-13 września 2019, Praga - Horizon 2020 Space Info Day and Brokerage Event: https://h2020-space-information-day.b2match.io/

Oferty współpracy:

Day 1: H2020 Pitch Session (part 1)

Day 1: H2020 Pitch Session (part 2)

9-11 października 2019, Rzym – SPACE week: https://spaceweek2019-italy.b2match.io/

Oferty współpracy:

Prezentacje na dole strony: https://www.apre.it/eventi/2019/ii-semestre/space-week-2019/ a oferty współpracy w folderze: PresentazioniPitch

13-14 listopada 2019, Warszawa - International Horizon 2020 Space Information Day and Brokerage Event: https://h2020-space-info-day.b2match.io/

Prezentacje i oferty współpracy (na dole strony: pitch session presentations)

https://h2020-space-info-day.b2match.io/page-2861

 

Data zamknięcia konkursów to 5 marca 2020.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących konkursów lub ww. wydarzeń:

dr Piotr Świerczyński
Kierownik Biura Socio&Tech

Koordynator w obszarze: Przestrzeń kosmiczna
Ekspert w obszarze: Bezpieczne społeczeństwa, ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli

+48 508 101 005
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN