Konkurs ofert na program akceleracji 2022 - rozstrzygnięty!

Zegar 22.04.2022    15:11

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 605/315/22 z dnia 19 kwietnia 2022 r. podjął decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - zadanie: „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”

Szczegóły dostępne na stronie www.dialog.mazovia.pl.