Konkurs o nadanie statusu Mazowieckiego Klastra Kluczowego w 2016 r.

Mazowiecki Klaster Kluczowy Zegar 20.04.2016    14:27

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs o nadanie statusu Mazowieckiego Klastra Kluczowego w 2016 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs o nadanie statusu Mazowieckiego Klastra Kluczowego w 2016 r.

mkk

Celem Konkursu jest wyłonienie klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki regionalnej i nadanie im statusu Mazowieckiego Klastra Kluczowego.

Adresatami  konkursu są koordynatorzy klastrów funkcjonujących na Mazowszu i mających siedzibę w województwie mazowieckim.

Wniosek o nadanie statusu Mazowieckiego Klastra Kluczowego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mkk@mazovia.plAplikacje można składać od 27 kwietnia br.

Dokumentacja konkursowa zamieszczona będzie na stronach internetowych: www.innowacyjni.mazovia.pl; www.ris.mazovia.pl.

Termin zamknięcia konkursu publikowany jest z tygodniowym wyprzedzeniem. Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Ogłoszenie wyników nastąpi niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Mazowieckich Klastrów Kluczowych. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronach internetowych: www.innowacyjni.mazovia.pl; www.ris.mazovia.pl.

W przypadku unieważnienia konkursu informacja ta zostanie podana do wiadomości na stronach internetowych: www.innowacyjni.mazovia.pl; www.ris.mazovia.pl.