Konkurs Kreowanie Jutra

Kreowanie Jutra to Konkurs dla autorów nowatorskich pomysłów i racjonalizatorskich rozwiązań, które usprawniły funkcjonowanie przedsiębiorstw, instytucji, organizacji i urzędów. To również okazja do zaprezentowania się dla pracodawców stwarzających otoczenie sprzyjające rozwojowi kreatywności swoich pracowników.

Kreowanie Jutra to Konkurs dla autorów nowatorskich pomysłów i racjonalizatorskich rozwiązań, które usprawniły funkcjonowanie przedsiębiorstw, instytucji, organizacji i urzędów. To również okazja do zaprezentowania się dla pracodawców stwarzających otoczenie sprzyjające rozwojowi kreatywności swoich pracowników.

Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, opisać swoje rozwiązanie, opisać jego wpływ na poprawę funkcjonowania firmy oraz możliwość wprowadzenia go w innych firmach.

Zwycięzcy Konkursu w kategorii „Kreatywny pracownik” otrzymają nagrodę główną o równowartości 5 000 zł, oraz wyróżnienie o równowartości 2 500 zł.

Zwycięzcy Konkursu w kategorii „Pracodawca przyjazny kreatywności” otrzymają statuetkę i dyplom.

Szczegóły dotyczące Konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.ppp.pi.gov.pl , e-mail: konkursKJ@parp.gov.pl , tel.: 22 432 88 64.

Prace konkursowe, w dwóch egzemplarzach, można składać do 20 maja 2011 r.na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „I edycja Konkursu Kreowanie Jutra”.

Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych, przy czym każda z nich musi być złożona oddzielnie.

Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Gospodarki.

Konkurs Kreowanie Jutra współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.