Konkurs klastrów 2022 - rozstrzygnięty!

Zegar 13.04.2022    13:40

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 569/314/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. podjął decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”

Szczegóły dostępne na stronie www.dialog.mazovia.pl w zakładce dotyczącej konkursu https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert?kid=127