konkurs Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020

Zegar 20.05.2020    08:44

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020".

Celem konkursu jest rozwój szeroko pojętej współpracy w ramach polsko-czeskiego sąsiedztwa - wspólne osiągnięcia, wzajemne inspiracje, razem podejmowane wyzwania. Szczególnym kontekstem tegorocznej edycji są wyzwania związane z panującą w Europie i na świecie pandemią COVID-19, a także zbliżająca się prezydencją Polski w Grupie Wyszehradzkiej oraz przyszłoroczny jubileusz 30-lecia tego formatu.

W obecnej sytuacji pandemii przy realizacji celów konkursu sugerowane jest wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i narzędzi komunikacji do realizacji zadania publicznego. Oczekiwane jest kreatywne podejście dotyczące sposobu realizacji projektów za pośrednictwem mediów, Internetu lub poprzez publikacje z wykorzystaniem interaktywnych i pasywnych form komunikacji multimedialnej.

W konkursie mogą brać udział m.in. organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego,  publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 5 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularz oferty i kosztorysu, wytyczne dla oferentów, istotne postanowienia umowy, oświadczenie dla oferentów, dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w dziale „Konkursy Ministra”.