KONKURS DOTACYJNY - Forum Polsko-Czeskie

Zegar 17.01.2019    10:46

Dowiedz się więcej o Forum.

Forum Polsko-Czeskie zostało powołane w 2008 roku na mocy Memorandum of Understanding ministrów spraw zagranicznych Polski i Czech. Platforma ta nawiązuje do wspólnych wartości i tradycji historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa ruchu Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Wspiera oddolne inicjatywy w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniając się do nawiązywania relacji międzyludzkich oraz rozwoju stosunków dobrosąsiedzkich.

Nadrzędnym celem Forum jest utrwalanie pozytywnych wizerunków społecznych, przełamywanie negatywnych stereotypów we wzajemnym postrzeganiu, budowanie sympatii i trwałego zaufania między narodami polskim a czeskim.

Ogłaszane co roku od 10 lat przez Ministrów Spraw Zagranicznych niezależnie po stronie polskiej i czeskiej konkursy dotacyjne to praktyczny instrument realizacji celów Forum.

Szczególny charakter konkursów polega na tym, że adresowane są one do niewielkich podmiotów, które dzięki współfinansowaniu przez MSZ mają możliwość zrealizowania niszowych projektów w bardzo szerokim zakresie tematycznym. Preferowane są projekty dające impuls do nawiązania i utrzymania trwałych relacji z partnerami czeskimi i oraz do kontynuacji podjętych działań w przyszłości.

Projekty muszą odnosić się do corocznie ustalanych priorytetów i być realizowane we współpracy z co najmniej jednym partnerem czeskim. Projekty mogą być przeprowadzane zarówno na terenie Polski jak i za granicą.