Kongres Technologii Chemicznej 2018! 3-7 września 2018

Zegar 21.06.2018    15:09

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zaprasza do udziału w IX Kongresie Technologii Chemicznej TECHEM 2018, który odbędzie się w dniach 3-7 września 2018 r. w Gdańsku.

Obrady Kongresu odbywać się będą na terenie Kampusu Politechniki Gdańskiej – uczelni o bogatej tradycji akademickiej, uznanej przez portal Times Higher Education jako jedna z 10-ciu najpiękniejszych uczelni w Europie. Politechnika Gdańska jest również uczelnią przykładającą dużą wagę na komercjalizację badań naukowych.

Kongres Technologii Chemicznej zwyczajowo gromadzi szerokie rzesze przedstawicieli środowisk gospodarczych oraz przedstawicieli środowisk akademickich. Dlatego zaproponowana przez organizatorów formuła Kongresu jest wszechstronna i z jednej strony umożliwia prezentację osiągnięć naukowych i ich praktycznych implementacji, z drugiej zaś będzie okazją do przedstawienia firm z branży technologicznej oraz ich praktycznych dokonań.

W ramach obrad Kongresu przewidziane są wykłady plenarne zaproszonych gości, a także prezentacje ustne i sesje plakatowe w pięciu tematycznych sekcjach:

1. Pozyskiwanie surowców,
2. Wytwarzanie produktów podstawowych,
3. Wytwarzanie produktów specjalistycznych

4. Nowe technologie

5. Biotechnologia przemysłowa

 

Rejestracja uczestników trwa do 30 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej pod
adresem: http://techem9.pg.edu.pl/