Konferencje inicjujące współpracę inicjatyw klastrowych

Klastry na Mazowszu Zegar 12.11.2013    17:34

Zakończył się pierwszy etap realizacji zadania w ramach projektu „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)”, którego celem jest stymulowanie rozwoju struktur klastrowych w regionie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

 Zakończył się pierwszy etap realizacji zadania w ramach projektu „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)”, którego celem jest stymulowanie rozwoju struktur klastrowych w regionie.

W konferencjach inicjujących współpracę w ramach 5 branż/sektorów: sektor kreatywny: podsektor użytkowy i kulturalny, branża chemiczna, medyczna oraz rolno-spożywcza wzięło udział blisko 220 osób. Ponad połowę uczestników stanowili przedsiębiorcy lub przedstawiciele firm, prawie co piąty reprezentował administrację samorządową.
Celem konferencji było przedstawienie z udziałem ekspertów branżowych idei działania klastrów oraz potencjału branży do nawiązania współpracy. Jednocześnie spośród najbardziej aktywnych uczestników powołano pięć grup branżowych. Każda z nich będzie miała okazję wypracować model współpracy w ramach branży oraz strategię rozwoju powstającej inicjatywy klastrowej w ramach cyklu spotkań warsztatowych, realizowanych w Warszawie, w okresie od listopada br. do marca 2014 r.
Osoby chętne do przystąpienia do powołanych już grup branżowych reprezentujących podmiot działający w jednym z wymienionych obszarów:
1. Sektor kreatywny – dla inicjatywy skupionej wokół celu: budowa marki regionu jako centrum kulturalnego kraju (w szczególności podsektor działalności twórczej o charakterze kulturalnym);
2. Sektor kreatywny – dla inicjatywy skupionej wokół celu: wzrost znaczenia usług B2B sektora kreatywnego
w regionie (w szczególności podsektor działalności twórczej o charakterze użytkowym)
3. CHEMIA – branża wiodąca
4. MEDYCYNA – branża wiodąca
5. PRODUKCJA I PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE – branża wiodąca

 

zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem wykonawcy zadania:
ARTUR OLSZEWSKI
F5 Konsulting Sp. z o.o.
ul. Składowa 5, 61-897 Poznań
T: +48 (61) 856 69 60
F: +48 (61) 853 02 95
M: +48 601 897 532
E: artur.olszewski@f5.pl