Konferencja przemysłu metalowego na Mazowszu

Zegar 11.12.2018    13:09

Relacja z wydarzenia

6 grudnia w głównej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyła się konferencja poświęcona przemysłowi metalowemu na Mazowszu. Zgromadzenie otworzył wicemarszałek województwa Rafał Rajkowski.

W pierwszej części spotkania zostały zaprezentowane wyniki badania eksperckiego na temat branży i jej rozwoju w regionie, których istotnym wnioskiem jest potencjał branży oraz równomierny rozkład tego typu firm w regionie. Prezentacja badania stała się przyczynkiem do debaty, w której przedstawiciele branży nakreślili problemy toczące branżę oraz przedstawili swoje pomysły na jej rozwój na Mazowszu. Głównymi wątkami w debacie stały się współpraca w ramach klastrów i sieciowania, problemy ze szkoleniem kadr i edukacją zawodową oraz sposoby zarządzania firmą. Uczestnictwo przedstawicieli różnych sfer, tj. przedsiębiorców, klastrów, nauki i samorządu wojewódzkiego, pozwoliło na naświetlenie różnych punktów widzenia i zwiększenie liczby konstruktywnych idei.

Zorganizowane z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego spotkanie było okazją do wymiany poglądów oraz pomysłów na rozwój branży w regionie, a także zaciśnięcie współpracy władz regionalnych i przedsiębiorców.