Konferencja podsumowująca realizację projektu Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania RSI dla Mazowsza

RIS Mazovia Zegar 06.12.2013    17:04

W dniu 26 listopada 2013 r. w Centrum Konferencyjnym Budynku Fokus w Warszawie odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania RSI dla Mazowsza. Konferencje uroczyście otworzył Pan Leszek Król, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, podkreślając istotę i znaczenie realizowanego projektu dla rozwoju Mazowsza.

W dniu 26 listopada 2013 r. w Centrum Konferencyjnym Budynku Fokus w Warszawie odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania RSI dla Mazowsza. Konferencje uroczyście otworzył Pan Leszek Król, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, podkreślając istotę i znaczenie realizowanego projektu dla rozwoju Mazowsza.

 

Następnie Pani Małgorzata Rudnicka, Kierownik Wydziału Innowacyjności w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, wprowadziła uczestników do tematyki spotkania, omawiając kluczowe założenia, cele i strukturę projektu oraz zaprezentowała bieżące wyniki i rezultaty działań realizowanych w ramach projektu. Po zakończeniu części wprowadzającej, zostały przedstawione i omówione wyniki badań, które przeprowadzone były w ramach projektu w 2013 roku.

 

W drugiej części spotkania zaprezentowano założenia oraz koncepcję systemu monitorowania i ewaluacji RSI Województwa Mazowieckiego jako kluczowego elementu projektu oraz  omówiono stan prac nad aktualizacja RSI dla Mazowsza 2007-2015.

 

Na zakończenie konferencji, przedstawiciel Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Pana Tomasza Zegara, Kierownik projektu pn. Trendy Rozwojowe Mazowsza, omówił wstępne rekomendacje rozwoju Mazowsza na podstawie przedmiotowego projektu.