Konferencja „Innowacje dla Mazowsza – perspektywa finansowa 2014-2020

RIS Mazovia Zegar 02.06.2015    15:35

27 maja 2015 r. w Warszawie odbyła się trzecia konferencja z cyklu „Innowacje dla Mazowsza”. Majowe wydarzenie poświęcone było bardzo aktualnemu i kluczowemu dla wszystkich kreujących innowacje zagadnieniu, czyli finansowaniu innowacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

2015.06.02 15:35

Konferencja „Innowacje dla Mazowsza – perspektywa finansowa 2014-2020”

27 maja 2015 r. w Warszawie odbyła się trzecia konferencja z cyklu „Innowacje dla Mazowsza”. Majowe wydarzenie poświęcone było bardzo aktualnemu i kluczowemu dla wszystkich kreujących innowacje zagadnieniu, czyli finansowaniu innowacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na początku II półrocza rozpocznie się nabór wniosków do głównych programów operacyjnych UE w zakresie innowacyjności i działalności naukowo-badawczej. W całej perspektywie na innowacyjność przeznaczone zostanie 25 mld złotych. Wśród organizowanych konkursów są zarówno kontynuacje cieszących się dużą popularnością w poprzednim rozdaniu programów, jak i całkowicie nowe propozycje, które mają pobudzać innowacyjność.

O tym, jak skorzystać z możliwości, jakie dają fundusze unijne, jak pozyskać środki na innowacyjny biznes, który rodzaj wsparcia może szczególnie zainteresować przedsiębiorców, jak przygotować dobry wniosek o dofinansowanie, czego unikać, a na co zwracać szczególną uwagę, jakie są kryteria oceny wniosków dyskutowało ponad 200 przedsiębiorców, pracowników naukowych szkół wyższych, przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Podczas wydarzenia dostępne były również punkty konsultacyjno-informacyjne prowadzone przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Każdy zainteresowany otrzymaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów mógł dowiedzieć się więcej na temat funduszy na lata 2014-2020 bezpośrednio od ekspertów z jednostek odpowiedzialnych za organizację konkursów i dystrybucję środków.

Konferencja „Innowacje dla Mazowsza – perspektywa finansowa 2014-2020” zorganizowana została w ramach projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”. Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.