Konferencja „Innowacje dla Mazowsza – perspektywa finansowa 2014-2020”

RIS Mazovia Zegar 05.05.2015    16:19

27 maja 2015 r., hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa

27 maja 2015 r. w Warszawie odbędzie się trzecia konferencja z cyklu „Innowacje dla Mazowsza”. Majowe wydarzenie będzie poświęcone bardzo aktualnemu i kluczowemu dla wszystkich kreujących innowacje zagadnieniu, czyli finansowaniu innowacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

27 maja 2015 r., hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa

27 maja 2015 r. w Warszawie odbędzie się trzecia konferencja z cyklu „Innowacje dla Mazowsza”. Majowe wydarzenie będzie poświęcone bardzo aktualnemu i kluczowemu dla wszystkich kreujących innowacje zagadnieniu, czyli finansowaniu innowacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

konfa-slider-small

 

Na początku II półrocza rozpocznie się nabór wniosków do głównych programów operacyjnych UE w zakresie innowacyjności i działalności naukowo-badawczej. W całej perspektywie na innowacyjność przeznaczone zostanie 25 mld złotych. Wśród organizowanych konkursów są zarówno kontynuacje cieszących się dużą popularnością w poprzednim rozdaniu programów, jak i całkowicie nowe propozycje, które mają pobudzać innowacyjność.

To niepowtarzalna szansa m.in. dla przedsiębiorców, ludzi nauki, przedstawicieli organizacji pozarządowych, think-tanków, start-upowców, czy przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu na pozyskanie środków na swoją działalność.

 

Finanse na innowacje – krok po kroku

Potrzebny jest pomysł, konsekwencja, ale przede wszystkim dobre przygotowanie, czyli praktyczna wiedza na temat tego gdzie, na co i w jaki sposób można ubiegać się o dofinansowanie.

  • Jak pozyskać środki na innowacyjny biznes?
  • Który rodzaj wsparcia może szczególnie zainteresować przedsiębiorców?
  • Jak przygotować dobry wniosek o dofinansowanie?
  • Czego unikać, a na co zwracać szczególną uwagę, czyli jakie są kryteria oceny wniosków?
  • Na co będzie można dostać dotację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a na co w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego?

O aktualnych założeniach programów dotacyjnych na lata 2014-2020 oraz o praktyce ubiegania się o dofinansowanie na innowacje opowiedzą eksperci z instytucji, które odgrywają główną rolę w nowym rozdaniu Funduszy Europejskich.

 

Bezpłatne konsultacje

Podczas wydarzenia będą działały również punkty konsultacyjno-informacyjne. Każdy zainteresowany otrzymaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat funduszy na lata 2014-2020 bezpośrednio od ekspertów z jednostek odpowiedzialnych za organizację konkursów i dystrybucję środków. W punktach będzie także można otrzymać materiały informacyjne.

Po konferencji wszystkich uczestników zapraszamy na uroczystą kolację, która odbędzie się o godz. 18:00 w restauracji hotelu Golden Tulip.

 

Dla kogo

Konferencja adresowana jest do osób, które tworzą innowacje, szukają źródeł finansowania czy pomysłu na biznes, prowadzą badania naukowe, bądź mają już własną firmę, ale chcą ją rozwijać poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Zapraszamy przedsiębiorców, twórców start-upów, studentów, pracowników naukowych szkół wyższych, przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych, instytucji otoczenia biznesu.

 

Zasady uczestnictwa

Udział w konferencji i konsultacjach jest bezpłatny.

Warunkiem udziału w konferencji jest:

  1. rejestracja za pośrednictwem  formularza zgłoszeniowego
  2. podpisanie oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. wypełnienie i podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (PDF)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (PDF)

 

Podpisaną i wydrukowaną zgodę na przetwarzanie danych oraz deklarację uczestnictwa w należy przynieść ze sobą na konferencję.

Rejestracja potrwa do 26 maja br. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Agnieszka Maślanka

tel.: (22) 828 87 27

e-mail: Agnieszka.Maslanka@profile.com.pl

 

Zapraszamy serdecznie!

Konferencja „Innowacje dla Mazowsza – jak wdrażać innowacje w naszym regionie?” organizowana w ramach projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”. Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.