Konferencja „Innowacje dla Mazowsza – komercjalizacja know-how”

Czujnik Innowacji Zegar 09.04.2015    10:35

Zapraszamy serdecznie na drugą konferencję z cyklu „Innowacje dla Mazowsza”, która odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. w Hotelu Tumskim, przy ul. Piekarskiej 9 w Płocku

Zapraszamy serdecznie na drugą konferencję z cyklu „Innowacje dla Mazowsza”, która odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. w Hotelu Tumskim, przy ul. Piekarskiej 9 w Płocku

Motywem przewodnim spotkania będzie zagadnienie przedsiębiorczości akademickiej oraz komercjalizacji  wiedzy, czyli  w jakim zakresie aktywność uczelni wyższych i naukowców może być wykorzystana w budowaniu innowacyjności i konkurencyjności Mazowsza.

Konferencja będzie okazją do zaprezentowania rezultatów projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”,
a także do wymiany opinii pomiędzy różnymi grupami interesariuszy regionalnego systemu innowacji na Mazowszu.

Podczas konferencji poruszone zostaną tematy:

  • inicjatyw klastrowych,
  • przedsiębiorczości akademickiej i spin off,
  • infrastruktury wsparcia innowacyjności,
  • instrumentów finansowych,
  • dyfuzji wiedzy i innowacji (spillover effects),
  • wpływu potencjału dużych firm na innowacyjność regionu.

Czy naukowiec może znaleźć na Mazowszu partnera dla komercjalizacji wiedzy? Gdzie szukać funduszy na wdrażanie innowacji? Czy współpraca nauki i biznesu rzeczywiście wpływa na innowacyjność regionu? Jak z sukcesem wdrożyć pomysł na biznes? Na te i inne pytanie odpowiedzą eksperci reprezentujący kluczowe podmioty ukierunkowane na stymulowanie przedsiębiorczości akademickiej. Po prezentacjach zapraszamy na panel dyskusyjny
z udziałem wszystkich prelegentów. Ta część spotkania będzie okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń, zadania pytań ekspertom.

Szczegółowy program konferencji dostępny będzie wkrótce.

 

Dla kogo

Konferencja adresowana jest do osób, które tworzą innowacje, szukają źródeł finansowania czy pomysłu na biznes, prowadzą badania naukowe, bądź mają już własną firmę, ale chcą ją rozwijać poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Zapraszamy przedsiębiorców, twórców start-upów, studentów, pracowników naukowych szkół wyższych, przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych, instytucji otoczenia biznesu – jednym słowem: wszystkich KREUJĄCYCH I WSPIERAJĄCYCH INNOWACJE.

 

Warunkiem udziału w konferencji jest:

  1. rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
  2. podpisanie oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. wypełnienie i podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (PDF)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (PDF)

Podpisaną i wydrukowaną zgodę na przetwarzanie danych oraz deklarację uczestnictwa należy przynieść ze sobą na konferencję. 

 

Rejestracja potrwa do 23 kwietnia br. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Agnieszka Maślanka

tel.: (22) 828 87 27

e-mail: Agnieszka.Maslanka@profile.com.pl

Zapraszamy serdecznie!

Konferencja „Innowacje dla Mazowsza – jak wdrażać innowacje w naszym regionie?” organizowana w ramach projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”. Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.