Komunikat : Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Czujnik Innowacji Zegar 30.06.2016    09:22

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 28 czerwca 2016 r. przyjął uchwałę nr 1021/161/16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 28 czerwca 2016 r. przyjął uchwałę nr 1021/161/16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

Więcej informacji  na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce Konkurs Ofert.