Klastry/inicjatywy klastrowe – European Green Technology Alliance (EGTA)

Mazowiecki Klaster Kluczowy Zegar 10.02.2016    12:49

Serdecznie zapraszamy klastry/inicjatyw klastrowe do zapoznania się z założeniami inicjatywy pn. European Green Technology Alliance (EGTA). Celem tej inicjatywy jest stworzenie europejskiego ekosystemu innowacji służącego wymianie wiedzy, wspólnym pracom badawczym, rozwojowym i komercjalizacji poprzez zapewnienie narzędzi koordynacyjnych, komunikacyjnych i informacyjnych. Członkami tej inicjatywy są europejskie klastry technologiczne.

Serdecznie zapraszamy klastry/inicjatyw klastrowe do zapoznania się z założeniami inicjatywy pn. European Green Technology Alliance (EGTA). Celem tej inicjatywy jest stworzenie europejskiego ekosystemu innowacji służącego wymianie wiedzy, wspólnym pracom badawczym, rozwojowym i komercjalizacji poprzez zapewnienie narzędzi koordynacyjnych, komunikacyjnych i informacyjnych. Członkami tej inicjatywy są europejskie klastry technologiczne.

W ramach projektu powstały 3 platformy:

  • Europejska Platforma Transferu Technologii,
  • Europejska Baza Ekspertów,
  • Europejska Platforma Wiedzy – elektroniczny wersja czasopisma pt. „Green Economy” wydawana przez EGTA jako kwartalnik w dwóch wersjach językowych.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.egta.eu