Już tylko 8 dni roboczych zostało do zakończenia ogłoszonego

RIS Mazovia Zegar 23.05.2011    17:00

Już tylko 8 dni roboczych zostało do zakończenia ogłoszonego
przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych naboru wniosku do Działania 1.2 Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, skierowanego na wsparcie realizacji projektów celowych, których podstawą są prace B+RT.

Już tylko 8 dni roboczych zostało do zakończenia ogłoszonego
przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych naboru wniosku do Działania 1.2 Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, skierowanego na wsparcie realizacji projektów celowych, których podstawą są prace B+RT.

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu

Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 31 maja 2011 r. o godz. 16.00. 

Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty od 29 kwietnia 2011 r. do 31 maja 2011 r.,

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków,

w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie.

Wszelkie dodatkowe informacje można w Punkcie kontaktowym MJWPU,
numer infolinii: 0 801 101 101, lub poprzez adres poczty elektronicznej: punkt_kontaktowy@mazowia.eu