„Jak generować dodatnie różnice kursowe w ujęciu księgowym?”

Zegar 03.02.2021    10:56

Mazowieckie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (działające w strukturze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.) zaprasza na webinar „Jak generować dodatnie różnice kursowe w ujęciu księgowym?”, który odbędzie się 15 lutego r. w godz. 11:00 – 14:00.

 

Podczas Webinaru zostanie omówiona bieżąca sytuacja na trzech rynkach (EUR/PLN, EUR/USD oraz USD/PLN) i wskazane bieżące plany działań dla wszystkich czterech grup przedsiębiorców - eksporter/importer-EUR/PLN, eksporter/importer - USD/PLN.

Zostanie poddane wątpliwości i zasadności skupianie się na różnicach kursowo-księgowych, które zwykle nie stanowią o korzyści/niekorzyści finansowej (kasowej).

  • Jeśli nie o rzeczywistej korzyści finansowej, to o czym?
  • Czy w ogóle zarządzaniem ryzykiem w ujęciu księgowym może przynosić zysk dla firmy? Czy ma jakiś finansowy sens i dla kogo?

Zostanie zilustrowana zasada, że koszty finansowo księgowe to nie zawsze strata ekonomiczna, a księgowe przychody finansowe to nie zawsze zysk ekonomiczny! Księgowe (papierowe) "2+2" - to nie to samo co kasowe (matematyczne) "2+2"!

Zostanie postawione pytanie, na ile różnice księgowe kursowe są konsekwencja "szczęścia i gry z hipotetycznymi kursami z przeliczeń fakturowych" , a na ile umiejętnością radzenia sobie w zarządzaniu ryzykiem tym rzeczywistym - kasowym?

Rejestracja na wydarzenie do dnia 11 lutego 2021, do godz. 16:30, pod linkiem: https://forms.gle/Ppvnhi4DbHAWhT8n8