IX edycja Konkursu Innowator Mazowsza - jak przebiega ocena wniosków?

Zegar 23.10.2017    09:12

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wnioski, które zostały zgłoszone w ramach dwóch kategorii konkursowych: Młoda Innowacyjna Firma i Innowacyjny Młody Naukowiec są poddane ocenie formalnej, a następnie podwójnej ocenie merytorycznej przez powołanych do tego członków oceniających lub ekspertów w ramach obu kategorii konkursowych. Po dokonaniu ocen merytorycznych następuje podsumowanie prac na posiedzeniu Grup Roboczych i ustalenie wstępnego rankingu najlepszych zgłoszeń. Po otrzymaniu rekomendacji Grup Roboczych, Kapituła Konkursu wyłania laureatów oraz wyróżnionych w obu kategoriach konkursowych.

Wyniki Konkursu, wręczenie nagród oraz uroczysta konferencja podsumowująca IX edycję Konkursu Innowator Mazowsza odbędzie 21 listopada br.

Lista laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych www.mazovia.pl i www.innowacyjni.mazovia.pl.