Opublikowano Inteligentne Mapowanie Terytorialne!

Zegar 11.01.2021    07:40

Zakończyliśmy pracę nad jednym z kluczowych elementów pierwszej fazy projektu Cohes3ion,  tj. opracowanie dokumentu pn. Inteligentne mapowanie terytorialne dla wzmocnienia wielopoziomowego zarządzania S3. Mamy nadzieję, że publikacja będzie doskonałym narzędziem dla polityki regionalnej.

Głównym zadaniem inteligentnego mapowania terytorialnego było przeprowadzenie przez partnerów projektu diagnozy regionalnej w celu określenia spójności w obszarach specjalizacji i identyfikacji obszarów wymagających poprawy w ramach wielopoziomowego zarządzaniu Regionalną Strategią Innowacji. Wyniki zostaną wykorzystane przy opracowywaniu i wdrażaniu regionalnych planów działania w kolejnej fazie projektu #Cohes3ion .


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.