Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego w 2019 r.

Zegar 09.02.2021    14:47

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pn. „Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego w 2019 r.”, która została opracowana przez Urząd Statystyczny w Warszawie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Raport prezentuje wyniki badania inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego w 2019 r.