Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego – nabór do grup roboczych

W dniu 30 października br. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie gościł kilkudziesięciu przedsiębiorców zainteresowanych ideą utworzenia grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Spotkanie miało charakter otwarty. Podczas spotkania przedsiębiorcy mogli zadeklarować chęć udziału w grupach, tj. „Wysoka jakość życia”, „Bezpieczna żywność”, „Inteligentne systemy zarządzania”, „Nowoczesne usługi dla biznesu”.

W dniu 30 października br. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie gościł kilkudziesięciu przedsiębiorców zainteresowanych ideą utworzenia grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Spotkanie miało charakter otwarty. Podczas spotkania przedsiębiorcy mogli zadeklarować chęć udziału w grupach, tj. „Wysoka jakość życia”, „Bezpieczna żywność”, „Inteligentne systemy zarządzania”, „Nowoczesne usługi dla biznesu”.

 

W związku z liczną korespondencją od przedsiębiorców, którzy nie mogli być obecni, ale są zainteresowani inicjatywą, udostępniamy prezentację oraz deklarację uczestnictwa w grupach. Przypominamy, że szczególne znaczenie będzie miał udział firm innowacyjnych, wdrażających lub planujących wdrażać nowe rozwiązania.

 

Wypełnione i zeskanowane deklaracje prosimy przesyłać do dnia 14 listopada br.

 

Szczegółowe informacje nt. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego
oraz treść projektu RSI dostępna jest na stronie internetowej www.ris.mazovia.ploraz w siedzibie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich,
Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00.

 

Osoby do kontaktu: monika.tchorznicka@mazovia.pl, piotr.dylewski@mazovia.pl.

 

link do dokumentu:

http://www.ris.mazovia.pl/sites/default/files/ris_mazovia_do_konsultacji_spolecznych.pdf