Innowator Mazowsza rozstrzygnięty

Zegar 22.11.2019    10:24

Znamy wyniki XI edycji konkursu dla najbardziej innowacyjnych naukowców i firm. Uroczysta gala podsumowująca to wydarzenie odbyła się 20 listopada 2019 r. w Centrum Kreatywności Targowa.

Innowator Mazowsza to konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od 2008 r. Tegoroczna, jedenasta edycja pokazała, że zainteresowanie w naszym regionie nowatorskimi rozwiązaniami wykorzystywanymi zarówno w biznesie, jak i nauce nie słabnie. Nagrody wręczył laureatom wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
 
Konkurs podzielony jest na dwie kategorie „Innowacyjna Firma” oraz „Innowacyjny Naukowiec”. W tym roku do konkursu wpłynęło 43 zgłoszenia: 23 w kategorii dla naukowców i 20 – dla firm. Kapituła konkursu wyłoniła po trzech laureatów z oraz przyznała aż jedenaście wyróżnień – 5 dla innowacyjnych firm i 6 dla innowacyjnych naukowców.
 
Laureaci XI edycji

W kategorii „Innowacyjna Firma”:
 • I nagroda i 30 tys. zł – KF Niccolum sp. z o.o. za opracowanie technologii otrzymywania substancji chelatujących jony chromu i kobaltu, opartej na syntezie aktywnych biopolimerów, mającej zastosowanie w kremie dla osób z alergią kontaktową na metale takie jak nikiel, chrom i kobalt;
 • II nagroda i 20 tys. zł – RemmedVR sp. z o.o. za telemetryczną usługę terapii widzenia z użyciem wirtualnej rzeczywistości;
 • III nagroda i 15 tys. zł – Usarya Polska sp. z o.o. za nowatorską maszynę do zbierania kamieni Husarya SCS.
5 równorzędnych wyróżnień przyznano firmom:
 • SOLHOTAIR sp. z o. o. za wysokowydajne (efektywność 83%) powietrzne panele solarne do wytwarzania energii grzewczej o uniwersalnym zastosowaniu,
 • 3D Motion Controls sp. z o. o. za kontroler 3D - narzędzie ułatwiające pracę w 3D, które jest bezprzewodowe oraz posiada możliwość badania ruchu dłoni, co pozwala na znacznie łatwiejszy i bardziej intuicyjny sposób projektowania trójwymiarowego,
 • Sygnis New Technologies sp. z o.o. za ekologiczne słomki wielokrotnego użytku drukowane 3D,
 • Pergamin sp. z o.o. za Pergamin – system do zawierania i zarządzania umowami online,
 • DoxyChain – Piotr Żelazko za narzędzie do tworzenia, kontroli obrotu, odwoływania, a także przechowywania dokumentów.
 
W kategorii „Innowacyjny Naukowiec” kapituła przyznała:
 • I nagroda i 20 tys. zł – dr Urszula Piotrowska za pracę „Wielkocząsteczkowe nośniki peptydów przeciwdrobnoustrojowych – synteza, badania strukturalne, fizykochemiczne i biologiczne”;
 • II nagroda i 15 tys. zł – dr Aleksandra Maria Krajewska za pracę „Modyfikacja struktur grafenowych do zastosowań w fotonice i elektronice”;
 • III nagroda 13 tys. zł – dr Paweł Surmacz za pracę „Doświadczalne badania procesu rozkładu 98% nadtlenku wodoru w kompozytowych złożach katalitycznych w układach wtryskowych silników rakietowych”.
Prace naukowców cechował bardzo wysoki poziom, dlatego w tej kategorii zdecydowano się  przyznać aż sześć równorzędnych wyróżnień. Otrzymali je:
 • dr Łukasz Piątek za pracę „Architektura budynków pływających: uwarunkowania i kierunki rozwoju w Polsce po roku 2000”,
 • dr Arkadiusz Kuś za pracę „Aktywny tomograf holograficzny do pomiaru mikroobiektów biologicznych”,
 • dr Aleksandra Waszczuk-Młyńska za pracę „Diagnostyka uszkodzeń układów płytowych i membranowych”,
 • dr Edmund Kozieł za pracę „Patogeneza organów wegetatywnych śliwy i roślin testowych porażonych wirusem karłowatości śliwy (PDV)”,
 • dr Marzena Barczuk-Falęcka za pracę „Znaczenie rezonansu magnetycznego serca w diagnostyce chorób serca i ocenie fizjologicznej adaptacji serca do wysiłków fizycznych u dzieci”,
 • dr Katarzyna Pudzianowska za pracę „Projektowanie architektury informacji platform mobilnego handlu elektronicznego”.
 
Dodatkowo uczestnicy otrzymali nagrody od partnerów konkursu, m.in.: voucher na udział w studiach podyplomowych, konsultacje merytoryczne dla firm z zakresu finansowania, marketingu, aspektów podatkowych, analiz strategicznych, dostęp do przestrzeni coworkingowych, możliwość prezentacji rozwiązań przed gronem inwestorów, konsultacje i doradztwo w zakresie przygotowywania pitch decka inwestycyjnego firmy, promocję na międzynarodowych wystawach wynalazków i innowacyjnych technologii czy 6-miesięczny indywidualny mentoring biznesowy.
 
Partnerami XI edycji konkursu są: Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, Koleje Mazowieckie, m.st. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, YouNick sp. z o.o., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Agencja Promocyjna INVENTOR sp. z o.o, AgriTech Hub, Fundacja MOST, Youth Business Poland.