„Innowator Mazowsza” – kapituła wyłoniła zwycięzców

Innowator Mazowsza Zegar 30.08.2011    19:23

Dobiegł końca proces oceny aplikacji złożonych w ramach III edycji konkursu „Innowator Mazowsza”. 29 sierpnia br., podczas posiedzenia Kapituły Konkursu, pod przewodnictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, wyłoniono laureatów naukowych zmagań oraz przyznano nagrody zwycięzcom.

Dobiegł końca proces oceny aplikacji złożonych w ramach III edycji konkursu „Innowator Mazowsza”. 29 sierpnia br., podczas posiedzenia Kapituły Konkursu, pod przewodnictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, wyłoniono laureatów naukowych zmagań oraz przyznano nagrody zwycięzcom.

Konkurs „Innowator Mazowsza”, objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, organizowany jest od 2008 roku przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W ramach tegorocznej edycji wpłynęło 27 aplikacji zgłoszeniowych w dwóch kategoriach: Innowacyjny Młody Naukowiec oraz Młoda Innowacyjna Firma. Każdorazowo celem konkursu jest promocja postaw proinnowacyjnych wśród Mazowszan, a zwłaszcza w środowisku naukowym oraz wśród przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Decyzje o wyłonieniu zwycięzców podjęto w oparciu o oceny eksperckie i listy rankingowe, przedstawione przez specjalnie powołane Grupy Robocze. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom obydwu kategorii konkursowych odbędzie się 14 września br. podczas uroczystej gali.

r3d1nFqGiWmso2uDZA,dsc_0307r3d1nFqGiWmso2uDZA,dsc_0241r3d1nFqGiWmso2uDZA,dsc_0248r3d1nFqGiWmso2uDZA,dsc_0274r3d1nFqGiWmso2uDZA,dsc_0283