Innowacyjne rozwiązania docenione

Innowator Mazowsza Zegar 20.09.2011    19:45

„Innowatory Mazowsza” rozdane. Już po raz trzeci Samorząd Województwa Mazowieckiego nagrodził tych, którzy nowatorskim podejściem starają się zmienić oblicze mazowieckiej gospodarki. 14 września br. nagrody zwycięzcom konkursu wręczyli wicemarszałek Marcin Kierwiński oraz członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk. W tym roku nagrody trafiły do trzech młodych naukowców i dwóch firm.

„Innowatory Mazowsza” rozdane. Już po raz trzeci Samorząd Województwa Mazowieckiego nagrodził tych, którzy nowatorskim podejściem starają się zmienić oblicze mazowieckiej gospodarki. 14 września br. nagrody zwycięzcom konkursu wręczyli wicemarszałek Marcin Kierwiński oraz członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk. W tym roku nagrody trafiły do trzech młodych naukowców i dwóch firm.

Nic tak dobrze nie działa na wzrost ekonomiczny, jak współpraca biznesu z nauką – zwłaszcza, gdy jej owocem są innowacyjne projekty. We współczesnym świecie tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest największym wyzwaniem dla wszystkich krajów oraz regionów. Procesy innowacyjne i nowe technologie wyznaczają kierunki zmian, kreując aktualną oraz przyszłą sytuację ekonomiczno-gospodarczą.

Samorząd województwa postanowił nagrodzić tych, którzy starają się zmieniać oblicze nauki i biznesu na Mazowszu. W ramach konkursu „Innowatory Mazowsza” uhonorowane zostały prace naukowe prezentujące dokonania na światowym poziomie. Eksperci wyłonili też laureatów wśród przedsiębiorców, nagradzając ich za innowacyjne rozwiązania w codziennej praktyce biznesowej.

Dziś inwestowanie w innowacyjne rozwiązania po prostu się opłaca – podkreślił, gratulując laureatom, wicemarszałek Marcin Kierwiński. Od tego zależy przyszłość nie tylko firm, które mają aspirację aby być liderem w swojej branży, ale i regionów. Cieszy nas, że laureaci konkursu reprezentują różnorodne gałęzie biznesu oraz dziedziny naukowe, a ich prace pokazują dokonania na światowym poziomie. Innowator Mazowsza to wyzwanie i doskonała forma reklamy dla przedsiębiorstw i dla młodych naukowców. Mam nadzieję, że wszystkie zaproponowane przez laureatów rozwiązania będą z powodzeniem wdrażane właśnie na Mazowszu– podsumował wicemarszałek.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach – Młoda Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Młody Naukowiec. W ramach tegorocznej edycji wpłynęło 27 wniosków– 6 w kategorii dotyczącej firm i 21 z zakresu nauki. Zewnętrzni eksperci oceniający wnioski konkursowe wielokrotnie podkreślali, że poziom prac w obu kategoriach był wysoki. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości praktycznego ich wykorzystania, a przede wszystkim na skalę oddziaływania na gospodarkę nie tylko Mazowsza i kraju, ale też na rynkach międzynarodowych.

 

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0411

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0428

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0434

 

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0445

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0450

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0456

 

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0489

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0493

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0514

 

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0516

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0523

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0533

 

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0537

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0539

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0545

 

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0546

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0556

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0562

 

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0566

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0572

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0578

 

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0591

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0598

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0600

 

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0603

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0607

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0611

 

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0617

r3d1nFqGiWmso2uDZA,resized_dsc_0626