Innowacje – tak, ale w polityce?

Zegar 05.06.2020    10:37

Znamy innowacje produktowe, procesowe, marketingowe, organizacyjne, zazwyczaj mając na uwadze środowisko biznesowe. Czy zatem możliwe jest wprowadzenie innowacji w polityce?

Na to pytanie odpowiada konkurs „Innowacje w Polityce”, który już po raz czwarty organizowany jest przez Instytut Innowacji Politycznych oraz Fundację Centrum im. prof. B. Geremka. Jego celem jest obywatelska ocena polityk publicznych, realizowanych w Europie, pod kątem nowoczesnych, wykraczających poza schematy działań i chęci modernizacji systemu tradycyjnych partii i aktywności publicznej.


Zgłoszeń projektów polityk publicznych realizowanych przez podmioty publiczne mogą dokonywać politycy oraz obywatele do 15 lipca br. Nagroda jest przyznawana w 9 kategoriach: społeczność lokalna, cyfryzacja, edukacja, ekologia, rozwój regionalny (pozamiejski), prawa człowieka, gospodarka, demokracja oraz jakość życia.


Zgłoszenie projektów jest możliwe na stronie:

https://innovationinpolitics.eu/pl/moje-konto/?page=submit


Więcej informacji udzielają:

Julia Kozak, Country Representative Poland, tel. 694 669 773, jk@innovationinpolitics.eu

Magdalena Plewowska-Semik, Fundacja im. prof. B. Geremka,  tel.: 505 980 484, mail: magdalena.plewowska-semik@geremek.pl

Magdalena Witwicka, Fundacja im. prof. Geremka,  tel. 608 402 333, mail: magdalena.witwicka@geremek.pl