Innowacje dla Mazowsza – komercjalizacja know-how

RIS Mazovia Zegar 25.04.2015    11:38

Konferencja „Innowacje dla Mazowsza – komercjalizacja know-how”

Czy naukowiec może znaleźć na Mazowszu partnera dla komercjalizacji wiedzy? Gdzie szukać funduszy na wdrażanie innowacji? Czy współpraca nauki i biznesu rzeczywiście wpływa na innowacyjność regionu? Jak z sukcesem wdrożyć pomysł na biznes? Na te i inne tematy dyskutowali uczestnicy konferencji „Innowacje dla Mazowsza – komercjalizacja know-how”, która odbyła się 24 kwietnia br. w Płocku.

Konferencja „Innowacje dla Mazowsza – komercjalizacja know-how”

Czy naukowiec może znaleźć na Mazowszu partnera dla komercjalizacji wiedzy? Gdzie szukać funduszy na wdrażanie innowacji? Czy współpraca nauki i biznesu rzeczywiście wpływa na innowacyjność regionu? Jak z sukcesem wdrożyć pomysł na biznes? Na te i inne tematy dyskutowali uczestnicy konferencji „Innowacje dla Mazowsza – komercjalizacja know-how”, która odbyła się 24 kwietnia br. w Płocku.

Konferencja w Płocku była drugą konferencją z cyklu spotkań, którego głównym celem jest prezentacja i podsumowanie rezultatów projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”. Motywem przewodnim wydarzenia było zagadnienie przedsiębiorczości akademickiej oraz komercjalizacji  wiedzy, czyli  w jakim zakresie aktywność uczelni wyższych i naukowców może być wykorzystana w budowaniu innowacyjności i konkurencyjności Mazowsza.

O inicjowaniu i wspieraniu transferu wiedzy z nauki do biznesu, współpracy sektora B+R i przedsiębiorców, inicjatywach klastrowych, infrastrukturze wsparcia innowacji, a także  o instrumentach finansowych, które służą rozwojowi innowacyjnych przedsięwzięć opowiedzieli przedstawiciele m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Akceleratora Innowacji NOT, Mazowieckiego Klastra Chemicznego,  Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Prezentacje z konferencji:

Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.