Innovation Challenge 2021/2022

Zegar 24.01.2022    13:52

Międzynarodowe Centrum Współpracy w Dziedzinie Zrównoważonej Chemii - International Sustainable Chemistry Collaborative Centre (ISC3) uruchomiło trzecią edycję Innovation Challenge 2021/2022, aby zaangażować, nagrodzić i promować innowatorów zrównoważonej chemii z całego świata.

 

Tegoroczny nabór do Innovation Challenge 2021/2022 dotyczy innowacji w dziedzinie Zrównoważonej Chemii i Odpadów: Zapobieganie, Waloryzacja i Zarządzanie

Tematyka zgłoszonych innowacji może obejmować między innymi:

  • redukcję odpadów poprzez zasobooszczędną produkcję chemiczną i biotechnologiczną,
  • zastępowanie krytycznych składników produktu zapobiegających recyklingowi,
  • projektowanie produktów pod kątem długowieczności i lepszej możliwości recyklingu,
  • odzysk i ponowne wykorzystanie strumieni odpadów, takich jak odpady z tworzyw sztucznych i innych materiałów, odpady elektroniczne, odpady rolne i spożywcze, odpady budowlane, odpady produkcyjne, ścieki i inne strumienie odpadów,
  • recykling, korzystne ponowne użycie i odzysk wartości, odzysk energii i pierwiastków deficytowych,
  • modele biznesowe ułatwiające zbieranie i waloryzację odpadów, bezpieczne i należyte gospodarowanie odpadami, gospodarka odpadami związane z dostawami energii odnawialnej.

Pięciu finalistom zapewnione będzie wsparcie w ramach ISC3 Global Start-up Service, a także możliwości nawiązywania kontaktów i szkolenia pitch. Zwycięzca otrzyma dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 €, a laureaci dwóch pozostałych kategorii - "Najlepszy wpływ społeczny" i "Najlepszy wpływ regionalny", otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 5 000 €.

Innovation Challenge jest przeznaczony dla wszystkich innowatorów i przedsiębiorców zatrudnionych przez podmioty zajmujące się rozwojem i realizacją zrównoważonych innowacji chemicznych.

Więcej informacji i formularz aplikacyjny na: ISC3 Innovation Challenge 2022

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 kwietnia 2022 r.