INFOSEMINARIA W RAMACH „MAZOWIECKIEJ SIECI INNOWACJI”

MSODI Zegar 09.04.2013    22:26

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach projektu pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie Innowacji (MSODI)” organizuje bezpłatne infoseminaria regionalne w obszarze innowacji skierowane do przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw, administracji publicznej w szczególności na szczeblu samorządowym, instytucji otoczenia biznesu,  przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz studentów studiów strategicznych.

Infoseminaria regionalne odbywają się na terenie sześciu miast województwa mazowieckiego: w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach oraz w Warszawie.
Uczestnik infoseminariów ma szansę odkrycia wszelkich aspektów pojęcia innowacyjności, w szczególności dowiedzieć się, w jaki sposób ją stymulować i oceniać, jakie są najlepsze praktyki i modele w tej dziedzinie, a także jak skutecznie wykorzystać innowacje dla własnych potrzeb.

Szczegółowe informacje o zasadach udziału w spotkaniach dostępne są na stronie www.msodi.mazovia.pl w zakładce WYDARZENIA
ZAPRASZAMY !!!