Infoseminaria regionalne w obszarze innowacji

MSODI Zegar 20.10.2013    10:18

INFOSEMINARIA W RAMACH „MAZOWIECKIEJ SIECI INNOWACJI”

 

CHCESZ ABY TWOJA FIRMA ODNIOSŁA SUKCES I SZUKASZ ODPOWIEDNICH ROZWIĄZAŃ DLA SWOJEJ FIRMY?

ZASTANAWIASZ SIĘ JAK WYKORZYSTAĆ INNOWACJE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO SWOJEGO REGIONU?

A MOŻE POSZUKUJESZ SPOSOBU WYKORZYSTANIA OSIĄGNIĘĆ NAUKI DLA ROZWOJU BIZNES

r3d1nFqGiWmso2uDZA,msodi_logo

INFOSEMINARIA W RAMACH „MAZOWIECKIEJ SIECI INNOWACJI”

 

CHCESZ ABY TWOJA FIRMA ODNIOSŁA SUKCES I SZUKASZ ODPOWIEDNICH ROZWIĄZAŃ DLA SWOJEJ FIRMY?

ZASTANAWIASZ SIĘ JAK WYKORZYSTAĆ INNOWACJE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO SWOJEGO REGIONU?

A MOŻE POSZUKUJESZ SPOSOBU WYKORZYSTANIA OSIĄGNIĘĆ NAUKI DLA ROZWOJU BIZNESU?

 

Dla zainicjowania i rozwoju sieci współpracy na rzecz wzrostu innowacyjności Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach projektu pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie Innowacji (MSODI)” organizuje infoseminaria regionalne w obszarze innowacji skierowane do przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu,  administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

Infoseminaria regionalne odbywają się na terenie największych miast Województwa Mazowieckiego: w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach oraz w Warszawie. Uczestnik infoseminariów ma szansę odkrycia wszelkich aspektów pojęcia innowacyjności, w szczególności dowiedzieć się, w jaki sposób ją stymulować i oceniać, jakie są najlepsze praktyki i modele w tej dziedzinie, a także jak skutecznie wykorzystać innowacje dla własnych potrzeb.

Program infoseminariów obejmuje następujące moduły tematyczne:

 • Innowacje w biznesie – przegląd dobrych praktyk
 • Sukces budowany na innowacji – spotkanie dla studentów kierunków strategicznych
 • Mazowiecki przedsiębiorca na rynkach międzynarodowych
 • Innowacyjny biznes szansą regionu
 • Open Innovation – jak skutecznie wykorzystywać zewnętrzne źródła innowacji
 • User-driven-innovation – rynek źródłem innowacji
 • Jak pozyskać kapitał na innowację?  – przegląd dobrych praktyk i najskuteczniejszych narzędzi
 • Eko – Innowacje w sektorze energetycznym
 • Rozwój przez design
 • Partnerstwo w konkurencji – rozwój klastrów w regionie
 • W poszukiwaniu innowacji – analiza potrzeb, a rozwój innowacyjny przedsiębiorstwa
 • Budowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa

 

Zapraszamy do udziału w projekcie:

 • przedsiębiorców oraz przedstawicieli mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw;
 • reprezentantów administracji publicznej, w szczególności administracji na szczeblu lokalnym;
 • organizacje pozarządowe;
 • przedstawicieli środowiska nauki i instytucji otoczenia biznesu.

 

Program i harmonogram spotkań oraz formularz rekrutacji dostępne są na stronie www.msodi.mazovia.pl w zakładce „Wydarzenia”.

 

 

Projekt pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie Innowacji (MSODI)” jest współfinansowany z przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.