III Konferencja Naukowo-Biznesowa „Inżynieria Przyszłości 2016”

Czujnik Innowacji Zegar 11.05.2016    09:24

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w III Konferencji Naukowo-Biznesowej „Inżynieria Przyszłości 2016”, która odbędzie się w dniach 29-30 września 2016 w Hotelu „Europa**** Business and SPA” w Starachowicach.

baner2016

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w III Konferencji Naukowo-Biznesowej „Inżynieria Przyszłości 2016”, która odbędzie się w dniach 29-30 września 2016 w Hotelu „Europa**** Business and SPA” w Starachowicach.

Konferencja jest objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Inżynieria Przyszłości to konferencja naukowo-biznesowa organizowana przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Business Centre Club, skierowana do przedstawicieli świata nauki, biznesu, samorządów, jak i organizacji pozarządowych.

Konferencja ukierunkowana jest głównie na spotkania oraz wymianę wiedzy i doświadczeń młodego pokolenia naukowców i przedsiębiorców, przedstawienie wyników prac B+R prowadzonych przez podmioty gospodarcze, jednostki naukowo-badawcze, centra i parki technologiczne, instytucje otoczenia biznesu.

Cele konferencji:

 • integracja środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz nawiązanie trwałej współpracy między nauką a biznesem,
 • stworzenie perspektyw wygenerowania wspólnych przedsięwzięć ukierunkowanych na wdrożenie wyników prac badawczych,
 • przedstawienie najnowszych trendów rozwojowych i osiągnięć naukowych i aplikacyjnych w obszarze innowacyjnych rozwiązań przemysłowych,
 • zaprezentowanie instrumentów wsparcia innowacyjności i przedsiębiorczości.

Główne obszary tematyczne:

Konferencja obejmuje swoją tematyką zagadnienia współpracy środowisk nauki i przemysłu w opracowywaniu oraz wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów badawczych jak:

 • hybrydowe technologie inżynierii powierzchni,
 • optomechatronika i robotyka w procesach produkcyjnych,
 • innowacje w technikach militarnych oraz technologiach dualnych,
 • systemy bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego oraz technologie proekologiczne,

Dodatkowo w ramach konferencji poruszana będzie również tematyka:

 • zarządzanie innowacjami i komercjalizacja technologii.

Korzyści dla biznesu:

 • spotkania z przedstawicielami sektora B+R i zapoznanie się z rezultatami prowadzonych badań
 • naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze innowacyjnych rozwiązań technicznych,
 • generowanie pomysłów na współpracę technologiczną i biznesową,
 • prezentacje obszarów działalności firm.

Korzyści dla nauki:

 • prezentacje uzyskanych rozwiązań naukowych i aplikacyjnych zainteresowanym przedsiębiorcom,
 • inicjowanie projektów badawczych i komercjalizacyjnych.